2010

गरजूंसाठी धान्य, कपडे व वस्तु वाटप (२०-०५-२०१०)

प. पू. सद्गुरूनाथ श्री. काका महाराज सेवा परिवारचे उद्देशांपैकी एक उद्देश म्हणजे, गरीब व गरजू लोकांची सेवा. ज्यांच्या पर्यंत कधीच कोणतीही मदत पोहचत नाही. पुणे परीसरात अशा अनेक वस्त्या आहेत की ज्या शहर-गावांपासून फार दूर आहेत. ज्यांच्या दैनंदिन गरजा देखील पूर्ण होऊ शकत नाहीत.

प. पू. सद् गुरू श्री. काका महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यासाच्या कार्यकर्त्यांनी फणसरांई नावाच्या अशाच एक गावाचा शोध घेतला. फणसराई, हे गाव लोणावळ्या पासून सूमारे १० किलो मीटर दूर आहे व तिथे सूमारे ४० लोकांची वस्ती आहे.

प. पू. सद् गुरूनाथ श्री. काका महाराज सेवा परिवारच्या कार्यकत्यानी, फणसराई या गावातील लोकांना कपडे, धान्य व रोजच्या जीवनात लागणारी काही भांडी, मदत स्वरूपात भेट म्हणून दिल्या.