2009

सत्संग प्रचार शिबीर - आळंदी (१३/०६/२००९ - १५/०६/२००९)

प. पू. सद् गुरूनाथ श्री. काका महाराजांच्या सत्संगतील विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी ज्येष्ट् महिन्यात आळंदी येथे हे शिबीर आयोजित करण्यात आले. यामध्ये वारकर्‍यांसाठी श्री महाराजांच्या सत्संगच्या सी. डी. ध्वनीक्षेपित करण्यात आल्