2012

मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर “गुरूकूल” आश्रम, चिंचवड (२९-०७-२०१२)

चिंचवड येथील गुरूकूल या लहान मुलांच्या आश्रमात संस्थतर्फे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यात आश्रमातील सर्व मुलांसह, तिथला शिक्षकवर्ग, तसेच सर्व कर्मचारी, अशा १९० जणांची शिबिरात तपासणी करण्यात आली.

डॅाक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांचे वाटप लवकरच आश्रमात करण्यात येणार आहे. तसंच ज्या मुलांना पुढील तपासण्या सांगितल्या आहेत, त्या तपासण्याही संस्थेतर्फे मोफत करून देण्यात येणार आहे.

या शिबिरासाठी डॅा. सूरज नाईक व त्यांचे सहकारी, यांनी योगदान दिले. त्यासाठी संस्था त्यांची मनःपूर्वक आभारी आहे.