2013

कपडे वाटप मातोश्री वृध्दाश्रम नागपूर (३०-०६-२०१३)

नागपूर येथील मातोश्री वृध्दाश्रम मध्ये राहणा-या आजी - आजोबांना साठी कपडे वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्याच सोबत संस्थेच्या नागपूर शाखेने त्यांच्या सोबत जेवणाचा कार्यक्रम केला. संस्थेच्या कार्यक्रत्यांची आपूलकी बघून वृध्दाश्रमात राहणारे सर्व आजी आजोबा फार आनंदी झाले.