2013

विंझाई हायस्कूल, ताम्हिणी येथे विविध वस्तू प्रदान समारंभ (०१-०५-२०१३)

ताम्हिणी येथील विंझाई हायस्कूल, या शाळेतल्या व तिथल्या वसतीगृहातल्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी संस्थेतर्फे संगणक, कपाटं, चादरी, ब्लॅंकेट्स, जॅकेट्स, टेबल्स तसंच इतर काही वस्तू प्रदान करण्यात आल्या.

दि. १ मे , महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने होणार्या झेंडावंदन कार्यक्रमात संस्थेचे सभासद असलेल्या श्रीकाकासांईपरिवारातल्या ५२ सदस्यांनी सहभाग घेतला आणि वस्तू प्रदान कार्यक्रम उत्साहात पार पाडला.