2014

वस्तू वाटप वाल्मीकि बालगृह, नागपूर (२१-०९-२०१४)

संस्थेतले बरेच सदस्य प.पू.श्रीकाका महाराजांची शिकवण जास्तीत जास्त अंगी बाणवून त्यानुसार मार्ग चालण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत असतात. प.पू.श्रीकाका महाराजांच्या शिकवणीला अनुसरून काही सदस्यांनी आ‍गस्ट आणि सप्टेंबर मधे वाढदिवसांच्या निमित्तानी , नागपूरम्धल्या अभयनगर येथील बालग्रुह या अनाथाश्रमात दैनंदिन गरजेच्या वस्तू जसे, बाद्ल्या, अंघोळीचा साबण, टूथपेस्ट इत्यादींचं वाटप केलं. आणि एक संपूर्ण दिवस त्या आश्रमातल्या मुलांबरोबर घालवून वाढदिवस साजरा केला.

याशिवाय VNIT मधल्या प्रो.महाजन यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. महाजन सर यांनी तिथल्या मुलांना वेळेचं महत्व पटवून सांगितलं. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित आणि प्रेरित करण्यासाठी यशाचं तंत्र समजावून सांगितलं. त्याच बरोबर त्यांनी स्वतः लिहिलेलं "how to clear exams" हे पुस्तक इयत्ता आठवी आणि त्या वरील इयत्तांच्या विद्यार्थ्यांना वाटलं.