2014

कपडे वाटप नागपूर (२९-०६-२०१४)

अन्न , वस्त्र, निवारा ह्या मनुष्याच्या प्राथमिक गरजा आहेत. पण दुर्दैवानी अशी असंख्य माणसं आहेत ज्यांना ह्या प्राथमिक गरजांपासूनही वंचित राहावं लागतं. अशा काही गरजू लोकांना शक्य ती मदत संस्था करत असते. त्या उद्देशांतर्गत जुने परंतु सुस्थितीतले कपडे गोळा करून गरजूंना वाटण्याचा उपक्रम संस्था वेळोवेळी राबवत असते.

असाच एक कपडे वाटपाचा उपक्रम हिवसेवाडा, नागपूर येथे दि.२९-०६०२०१४ ला संस्थेतर्फे राबवण्यात आला. यात ७५ पेक्षा जास्त गरजूंनी लाभ घेतला.