2014

शालेय वस्तू वाटप पूणे (२८-०६-२०१४)

दर वर्षीप्रमाणे या वर्षीही संस्थेतर्फे गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना वह्या व इतर शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला. प.पू.श्रीकाका महाराजांच्या सांईमंदिरात हा कार्यक्रम पार पडला.

प.पू.श्रीकाका महाराज वारंवार शिक्षणाचं महत्व लोकांना पटवून देत असतात. ते म्हणतात की , स्वतःच्या आणि देशाच्याही प्रगतीसाठी प्रत्येकानी शिकलं पाहिजे. यासाठीच संस्थेतर्फे प्रतिवर्षी हा उपक्रम राबवला जातो, ज्यायोगे गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत होते आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळतं.