2014

कपडे व वाटप शिबिर, नागपूर ( ०७-०४-२०१४ व ११-०५-२०१४)

७-०४-२०१४ रोजी, श्री मीलींद लाबडे यांच्या साह्याने, बाल सदन आश्रमास, संस्थेने नवीन सी. एफ. एल बल्ब लाऊन दिले. या मूळे आश्रमाचा वीजेचा खर्च कमी होणार आहे, तसेच त्या मूलांच्या जीवनात एका नवीन प्रकाशाचा तो संकेत आहे

तसेच दि.११-०५-२०१४ रोजी, संस्थेच्या नागपूरमधल्या सभासदांनी, नागपूर इथल्या हिवसे वाड्यात गरजू, वृध्द नागरीकांना कपडे वाटप केलं. नागपूरमधल्या रस्त्यांवरून एक रॅली काढून रस्त्यांवर राहणार्या गरीब व गरजू लोकांनाही कपडे वाटप केलं. वेळोवेळी संस्थेनी सभासदांना तसंच प.पू.श्रीकाका महाराजांच्या भक्तांना आव्हान केलं होतं. आणि त्यानुसार जुने परंतु सुस्थितीले कपडे गोळा करण्याचं काम चालू आहे. अशा असंख्य गरजू लोकांसाठी ब्लॅंकेट्स, साड्या, शर्ट्स इ. कपड्याची आवश्यकता आहे. अशा लोकांचा शोध घेऊन संस्था त्यांना कपड्याच्या स्वरूपात मदत करण्याचं कार्य करत असते. पुणे, नागपूर बरोबरच महाराष्ट्रात इतर ठिकाणीही अशा लोकांचा शोध घेऊन त्यांना मदत पुरवण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे.

या कार्यक्रमात श्रीमती हिवसे काकू, सौ. रूची हिवसे व सौ. हर्षा वैद्य यांचे मोलाचे योगदान लाभले.