2014

मकर संक्रत साजरा, पूणे व नागपूर (२०१४)

मानवसेवा हीच ईश्वरसेवा’ हे ब्रीद असणारे प. पू. सद्गुरूनाथ श्रीकाका महाराज नेहमी सांगतात की , “ दुस-याच्या चेह-यावरचा आनंद पाहून आपल्याला आनंद झाला पाहिजे. प्रत्येकानी स्वतःबरोबर दुस-याचाही विचार केला पहिजे.” विचार , त्यांच्या या शिकवणीनुसार आणि त्यांच्याच प्रेरणेने व प्रोत्साहनाने मकर संक्रातीच्या निमित्ताने सेवापरिवारातर्फे तिळगुळ व डाय-यांचे वाटप करण्यात आले. आणि या डाय-यांचे वैशीष्ट्य म्हणजे प.पू.श्रीकाका महाराजांनी प्रत्येक डायरीवर त्यांच्या शुभहस्ते स्वाक्षरी केली…!!

संस्थेतर्फे पुण्यात, नागपूरमधे व नांदेड इथे ज्या ज्या ठिकाणी सत्संगाचे आयोजन केले जाते त्या प्रत्येक ठिकाणी, आणि त्याव्यतिरिक्त खालील ठिकाणी हे वाटप करण्यात आले.

    • विंझाई हायस्कूल, ताम्हिणी

 

    • अभ्यासिका, महर्षीनगर

 

    • आनंददायी आश्रम शाळा, हडपसर

 

  • बालसदन, नागपूर

तिळगुळ घ्या, गोड बोला ” असे म्हणून ,’ जय सांईराम ’ या परवलीच्या शब्दानी या तिळगुळ वाटपाचा आनंद सर्वांबरोबर वाटण्यात आला