2016

हस्तकला शिबीर, नागपूरी (०९-०६-२०१६)

ऊन्हाळ्याच्या सुट्टी निमीत्य, प. पू. सद्गुरूनाथ श्रीकाका महाराज सेवा परीवार नागपूर शाखेने, वाल्मिकी बाल गृह येथे, हस्तकला शिबीर घेतले. यात लहान मुलांनी आकाश कंदील, ग्रिटिंग कार्ड व कॅन्ड तयार करायला शिकवण्यात आल्या.

या शिबीरासाठी अंजली लाबडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच संस्थे कडून सर्व मूलांना ह्या वस्तू तयार करण्याचे किट वाटण्यात आले.