2017

मकरसंक्रांतीला तिळगुळ वाटप (२०१७)

प.पू श्रीकाका महाराजांच्या या शिकवणीतूनच दर वर्षी विविध वृध्दाश्रमांतून, अनाथाश्रमातून संक्रांत, दीपावली इ. सणांना , संस्थेतर्फे तिळगुळ, फराळ वितरण करून सर्वांबरोबर आनंद साजरा करण्यात येतो. या वर्षीही, म्हणजे 2017 च्या मकरसंक्रांतीला पुणे, नागपूर व मुंबई येथील विविध वृध्दाश्रमांतून, अनाथाश्रमातून तिळगुळ वाटप करण्यात आले व सर्वांसह संक्रांतीचा आनंद साजरा करण्यात आला. याशिवाय, जिथे जिथे

संस्थेतर्फे प.पू.श्रीकाका महाराजांचा सत्संग चालविण्यात येतो तिथेही तिळगुळ वाटप करण्यात आले.