2015

मकर संक्रत साजरा, पूणे व नागपूर (२०१५)

’मानवसेवा हीच ईश्वरसेवा’ हे ब्रीद असणारे प. पू. सद्गुरूनाथ श्रीकाका महाराज नेहमी सांगतात की , “ दुस-याच्या चेह-यावरचा आनंद पाहून आपल्याला आनंद झाला पाहिजे. प्रत्येकानी स्वतःबरोबर दुस-याचाही विचार केला पहिजे.” त्यांच्या या शिकवणीनुसार आणि त्यांच्याच प्रेरणेने व प्रोत्साहनाने मकर संक्रांत आणि दीपावली या दोन सणांना संस्थेतर्फे विविध ठिकाणी तीळगुळ आणि दिवाळी फराळ तसेच भेटवस्तू यांचं वाटप केलं जातं. या वर्षीही मकर संक्रातीच्या निमित्ताने सेवापरिवारातर्फे तिळगुळ व प.पू.श्रीकाका महराजांचा संदेश असलेल्या शुभेच्छापत्रांचे वाटप करण्यात आले. या शुभेच्छापत्रांचे वैशीष्ट्य म्हणजे त्यावर प.पू.श्रीकाका महाराजांच्या संदेशासह त्यांची स्वाक्षरी आहे…!!

संस्थेतर्फे पुण्यात, नागपूरमधे व नांदेड इथे ज्या ज्या ठिकाणी सत्संगाचे आयोजन केले जाते त्या प्रत्येक ठिकाणी, आणि त्याव्यतिरिक्त खालील ठिकाणी हे वाटप करण्यात आले.

विंझाई हायस्कूल, ताम्हिणी

अभ्यासिका, महर्षीनगर

धर्मवीर शंभूराजे प्रतिष्ठान संचलित आनंददायी आश्रम शाळा, हडपसर

बालसदन, नागपूर

माझे माहेर , मुंबई

याशिवाय डा.भीमराव गस्ती संचलित देवदासी मुलींचा आश्रम उत्थान, बेळगाव येथे तीळगुळ आणि शुभेच्छा पत्रांसह ४०० वह्या , ४०० पेन्स , ब्लैंकेट्स , चादरी , सतरंज्या इत्यादी वस्तूही प्रदान करण्यात आल्या.

“ तिळगुळ घ्या, गोड बोला ” असे म्हणून ,’ जय सांईराम ’ या परवलीच्या शब्दानी या तिळगुळ वाटपाचा आनंद सर्वांबरोबर वाटण्यात आला.