2010

फणसराई वस्तीचा विकास

दिनांक – ०२-०१-२०११

प. पू. सद्गुरूनाथ श्री काका महाराज सेवापरिवाराच्या सदस्यांनी दि. ०२-०१-२०११ रोजी, डॅा. सूरज नाईक यांच्या सोबत फणसराई वस्तीला भेट दिली. डॅा. सूरज नाईक, बालाजी हॅास्पिटळ, धनकवडी, पूणे यांनी फणसराई व उदेवाडी या दोन्ही वस्तीतील लोकांची मोफत आरोग्य तपासणी केली व मोफत औषध वाटलीत.

या भेटेत उदेवाडी वस्तीतील लहान मूलांना कपडे वाटप करण्यात आले. तसेच फणसराई वस्तीत पदत्रणचे व आंगाचे व कपड्याच्या साबणाचे वाटप करण्यात आले

दिनांक – २६-१२-२०१०

प. पू. सद्गुरूनाथ श्री काका महाराज सेवापरिवाराच्या सदस्यांनी दि. २६-१२-२०१० रोजी फणसराई वस्तीला भेट दिली. तेथिल लोकांना कपबशा, प्लॅस्टिक व काचेच्या डिश, स्टीलचे डब्बे, फुल पात्री, गाळणी, किसनी, कढई, टॅावेल, नॅपकीन इत्यादी गृहपयोगी वस्तू वाटण्यात आल्या. तसेच प्रत्येक घरात "नेलकटर" देण्यात आलं व त्याचा कसा वापर करायचा याचे प्रात्याक्षीक पण दाखविण्यात आले. तसेच लहान मूलांना खेळण्यासाठी गोट्या व खाऊ म्हणून बिस्कीटे वाटण्यात आली. त्याच सोबत वस्तीवर सेवा परिवाराचे दोन फलक लावण्यात आले.